Hướng dẫn sử dụng danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm là danh sách đầy đủ của tất cả các sản phẩm đang bán theo từng loại khác nhau của cửa hàng công ty bạn. Để thêm mới danh mục bạn làm theo các hướng dẫn dưới đây.


2.png


Để chỉnh sửa thêm mới các danh mục bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn biểu tượng Web


1.png


Bước 2:
 Chọn phân hệ Sản phẩm/ Dịch vụ


3.png

1)
 Bạn chọn phân hệ “Sản phẩm/ Dịch vụ”

2) Tiếp theo bạn chọn “Danh mục”

3) Tiếp theo bạn chọn “Thêm”


Bước 3: Thêm các thông tin danh mục


4.png


1) Tên danh mục mới

2) Mô tả danh mục

3) Thứ tự hiển thị của danh mục trên trang

4) Hiển thị trên trang chủ ( danh mục được hiển thị tại trang chủ khi truy cập trang) và Hiển thị ( danh mục sản phẩm được bán trên trang )

5) Cuối cùng bạn chọn Cập nhật để lưu lại danh mục mới được khởi tạo

Trên đây là hướng dẫn giúp bạn nhanh chóng tạo cho website của mình những danh mục sản phẩm khác nhau. Chúc các bạn thành công!