Hướng dẫn sử dụng Lịch làm việc (Calendar)

Với tính năng lịch làm việc mọi nhân sự trong doanh nghiệp đều có thể lên lịch làm việc cho cá nhân mình thật thuận tiện và đơn giản. Giúp nhân sự hoàn toàn chủ động làm những công việc trong ngày mà không cần phải ghi nhớ nhiều. Đồng thời người quản lý cũng xem và quản lý được lịch kế hoạch làm việc của toàn bộ nhân sự mình. Xây dựng kế hoạch làm việc mỗi ngày sẽ giúp bạn và doanh nghiệp của bạn đến gần với mục tiêu hơn, năng suất làm việc cao hơn, công việc đạt kết quả cao hơn.


Danh sách nội dung


Lập lịch làm việc
Lập lịch làm việc lặp lại