Dành cho nhà phát triển, lập trình viên
Chào mừng bạn đến với ecompany platform solution (EPS), nền tảng thiết lập môi trường tương tác trong doanh nghiệp, đây là giải pháp giúp các doanh nghiệp nhỏ nhanh chóng thiết lập môi trường làm việc hiện đại có tính tương tác cao trong doanh nghiệp.

EPS được thiết kế để các nhà phát triển, lập trình viên có thể gia tăng tính năng, tích hợp ứng dụng vào hệ thống; hơn nữa, một số phần được mở mã (open source) để bạn tùy ý chỉnh sửa theo yêu cầu. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những hỗ trợ để lập trình cùng với ecompany platform. 

Vui lòng truy cập theo những nội dung dưới đây: