Hướng dẫn quản lý nội dung độc lập
Nội dung độc lập là nơi dành riêng để bạn đăng tải các thông tin về cửa hàng công ty của bạn. Nội dung này được tách sử dụng riêng biệt trên website. 
Trên mẫu giao diện nội dung độc lập được hiển thị tại vị tri sau:

1.png

I) Hướng dẫn thêm mới nội dung độc lập
Bước 1:  Đăng nhập và  truy cập ứng dụng Web.
2.png

Bước 2: Thêm mới  3.png
      1) Tới phân hệ Thông tin/Tin tức
      2) Chọn Nội dung độc lập
      3) Tiếp theo chọn Thêm tại góc phải màn hình

Bước 3:  Thêm nội dung chi tiết
4.png

      1) Tiêu đề tên của mục nội dung
      2) Mã vị trí: Đây là mã hiển thị nội dung trên trang, mã này đã được cố định tại các vị trí trên trang. Nếu bạn muốn thêm mới bạn cần điền các mã đã được chúng tôi tích hợp sẵn gồm các mã sau:
           - INFO : Mã cho nội dung trang giới thiệu hiển thị tại giao diện tin tức.
           - CONTROL3 : Mã nội dung gần nằm trên chân trang tại giao diện tin tức.
           - CARTINFO: Mã nội dung hiển thị khi khách hàng mở giỏ hàng nhưng chưa có đơn đặt hàng.
    3) Chi tiết thông tin của trang nội dung độc lập. Tại đây bạn có thể tùy chỉnh cách hiển thị nội dung để nội dung hiển thị sao cho đẹp nhất với bộ công cụ đăng tin. 
    4) Chọn hiển thị
    5) Nhấn chọn cập nhật để hệ thống lưu lại thông tin bạn thêm mới 

II) Chỉnh sửa, ẩn hiện nội dung độc lập.
   Để chính sửa và quản lý những nội dung ẩn và hiển thị bạn làm theo hướng dẫn dưới đây: 
   Đầu tiên bạn chọn chuột phải vào một nội dung đang có trên hệ thống
5.png

1) Xem và chính sửa nội dung: Tại đây thay vì thêm mới để phù hợp với nội dung trên trang web bạn có thể sửa các nội dung đã có sẵn mà chúng tôi đã cung cấp.
2) Ẩn nội dung trên hệ thống
3) Nếu bạn muốn hiển thị lại trang nội dung đã ẩn bạn làm như sau:
6.png
 - Chọn trạng thái hiển thị: Tại đây bạn chọn Ẩn
 -  Tích chọn hiển thị 
 -  Số (3) bạn chọn nếu muốn khôi phục lại
 - Số (4) xóa hoàn toàn trên hệ thống

Trên đây là hướng dẫn thêm mới, chỉnh sửa và quản lý nội dung độc lập trên trang web của bạn. Mời các bạn xem tham khảo để tạo cho mình một nội dung riêng trên website hiển thị đẹp nhất.
Chúc bạn thành công!