Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản Trị

Phân hệ "Quản trị" giúp bạn cài đặt và quản lý  tất cả những thông tin cơ bản, tiện ích để bạn có thể sử dụng phần mềm một cách đơn giản, dễ dàng và hiệu quả nhất.

"Quản trị" là phân hệ cuối cùng trong danh sách các phân hệ hiển thị trong giao diện chính của phần mềm YeahCRM, chỉ với một lần nhấp chuột, tab Quản trị sẽ đưa người dùng đến chính xác phần quản trị hệ thống.


Danh Sách Quản trị hệ thống