Hướng dẫn sử dụng phân hệ Thu Chi
Đối với doanh nghiệp, Thu - Chi là một trong những module cung cấp thông tin rất quan trọng, giúp người lãnh đạo có được cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết tất cả các khoản Thu vào và Chi ra của từng tài khoản nhân sự, từng cửa hàng, từng địa điểm bán hàng...