Hướng dẫn quản lý tầng
Dưới đây là các hướng dẫn giúp bạn quản lý tầng trong toàn tòa nhà

I) Danh sách tầng theo tòa nhà.
floor-4.1.png
Tại mục quản lý tầng bạn làm các bước sau:
- (1) Chọn tòa nhà cần hiển thị
- (2) Danh sách ẩn hoặc hiện 
- (3) Nhấn chọn hiển thị 

II) Các lựa chọn khác
floor-4.2.png
Bạn nhấn chuột phải vào một tầng đang hiển thị bất kỳ
- (1) Thêm tầng: Giống như nút thêm bên góc tay phải.
- (2) Thêm phòng: Thêm một phòng ngay tại tầng bạn đang chọn
- (3) Cập nhật: Thêm sửa xóa các thông tin của tầng được chọn
- (4) Ẩn đi phòng được chọn: Bạn có thể ẩn khi bên trong tầng chưa có phòng được khởi tạo.

III) Khôi phục, xóa các tầng

floor-4.4.png
Đầu tiên bạn cần lọc ra danh sách những tầng đang ẩn qua số (1) và (2)
- (1) Chọn trạng thái của tầng: ở đây bạn chọn Ẩn
- (2) Nhấn hiển thị để xem toàn bộ tầng đang ẩn
- Tiếp theo để khôi phục hoặc xóa đi vĩnh viễn bạn nhấn chuột phải vào tầng được yêu cầu
- (3) Khôi phục: Tầng sẽ được hiển thị lên 
- (4) Xóa đi hoàn toàn

Trên đây là các hướng dẫn cho các phần giúp bạn quản lý danh sách tầng của tòa nhà / khách sạn. Chúc các bạn thành công!