Hướng dẫn thêm mới tầng
Sau khi đã khởi tạo tòa nhà / khách sạn việc tiếp theo để quản lý tòa nhà sẽ là đến khởi tạo các tầng trong tòa nhà / khách sạn. Dưới đây là hướng dân thêm mới tầng cho tòa nhà.

Bước 1:  Đăng nhập truy cập ứng dụng Booking & Services
home.png

Bước 2:  Khởi tạo tầng.
floor-1.png
1) Vào phân hệ Thiết lập
2) Trong thiết lập bạn chọn Floor
3) Tiêp theo bạn chọn Thêm tại góc phải màn hình.

Bước 3: Thêm các thông tin cho tầng mới
floor-2.png

1) Mã tầng
2) Tiêu đề : tên tầng số... 
3) Chọn Block: Chọn tầng thuộc tòa nhà nào.
4) Mô tả ngắn cho tầng 
5) Thứ tự hiển thị tầng trong tòa nhà và tầng có được hiển thị hay không tại ô tích chọn.
6) Cuối cùng để lưu lại các thông tin vừa khởi tọa bạn chọn  Cập nhật.

Trên đây là các bước giúp bạn khởi tạo Tầng trong Tòa nhà/ Khách sạnChúc các bạn thành công!