Trung tâm trợ giúp & Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Chào mừng bạn đến với trung tâm chăm sóc khách hàng của eCompany Platform. Tại đây chúng tôi giúp bạn nắm được các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cũng như những lợi ích mà bạn nhận được khi sử dụng dịch vụ tuyệt vời mà chúng tôi mang đến cho bạn.

Các nội dung trợ giúp được chúng tôi sắp xếp theo chủ đề giúp bạn dễ dàng tìm kiếm nhanh chóng.

Hãy chọn các nội dung sau để được hướng dẫn. 

number1.png

Cài đặt


Hướng dẫn cài đặt


 

·      


number2.png

Hướng dẫn đăng nhập / người dùng / phân quyền


·         Đăng nhập hệ thống


·        Thiết lập tổ chức doanh nghiệp


·        Tạo người dùng


·        Phân quyền người dùng

                                       

·       

number3.png

Quản lý Khách hàng & Bán hàng

 

·        Sơ đồ Hướng dẫn sử dụng


·        Bắt đầu sử dụng Custormer & Sales


·        Tổng quan


·        Quản lý khách hàng


·        Quản lý báo giá


·        Quản lý bán hàng

 

           Quản lý web


·        Quản lý dịch vụ


·        Quản lý hàng hóa/kho hàng


·        Maketing


·        Thiết lậpnumber4.png
Web(Shop online)

       

 Quản lý trang nội dung

 Quản lý sản phẩm

 Quản lý đặt hàng

 Thiết lập
     

 

number5.png
Lịch làm việc

 Lập lịch làm việc

Tạo lịch làm việc với khách hàng

Quản lý lịch làm việc nhân sự


    


 

·      - 


number6.png
Workplace & Livechat 


Hướng dẫn sử dụng Workplace & Livechat

number7.png
Bản tin doanh nghiệp

 

·         Quản lý tin tứcnumber8.png
Company Drive

       

 Thiết lập thư viện

 Thiết lập dữ liệu cho bộ phận

 Tính năng chia sẻ file

 Xem tài liệu trực tuyến