Câu hỏi thường gặp về YeahCRM
1. YeahCRM là gì?
YeahCRM là giải pháp quản lý khách hàng nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán tăng doanh số nhờ quản lý và phục vụ khách hàng hiệu quả.  Khi sử dụng YeahCRM, bạn có thể gia tăng số lượng khách hàng, gia tăng số lượng đơn hàng và gia tăng hiệu quả làm việc với khách hàng của mình.
YeahCRM được yêu thích bởi sự thân thiện, siêu đơn giản và siêu dễ sử dụng. Được phát triển từ nhu cầu quản lý thực tế, YeahCRM chú trọng vào khả năng ứng dụng với những đặc điểm nổi bật như thân thiện và dễ sử dụng, đặt khách hàng là trung tâm, giúp tăng doanh thu vượt trội nhờ hiểu biết khách hàng, đã tích hợp sẵn tính năng bán hàng “đa điểm” và không có phần cứng cũng không giới hạn người dùng.