Gieo suy nghĩ gặt hành động. Gieo hành động gặt thói quen.
Gieo suy nghĩ gặt hành động. Gieo hành động gặt thói quen. 10:07 22/09/2017

"Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh". Bạn không thể nào thay đổi Ngày hôm qua, nhưng Ngày hôm nay vẫn còn cơ hội! Hãy "Gieo suy nghĩ gặt hành động. Gieo hành động gặt thói quen." cùng câu chuyện sau với ecompany.vn.