Kỹ năng giao tiếp: Nhìn biểu hiện, đoán suy nghĩ
Kỹ năng giao tiếp: Nhìn biểu hiện, đoán suy nghĩ 15:12 22/03/2018

Đọc vị các biểu cảm xuất hiện chỉ trong một phần nghìn giây này là kỹ năng giúp chúng ta điều khiển cuộc giao tiếp như ý muốn, cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng.