Danh mục tin tức
Lưu trữ mọi lịch sử giao tiếp với khách hàng với YeahCRM 11:32, 15/02/2017
YeahCRM chính thức bổ sung tính năng lưu trữ lịch sử giao tiếp với khách hàng.

Ngày 14/2/2017, YeahCRM chính thức bổ sung tính năng lưu trữ lịch sử giao tiếp giúp bạn nắm bắt được toàn bộ các lần giao tiếp với khách hàng. Với tính năng này mỗi nhân sự sẽ không cần phải nhớ tất cả các cuộc giao tiếp với khách hàng. Bạn hãy thử tưởng tượng ngay cả khi cuộc giao tiếp cách đây 3 tháng, bạn cũng có thể nói lại những kỷ niệm với khách hàng. Điều đó sẽ tạo nên sự thân thiện trong mối quan hệ giữa bạn với khách hàng, giúp khách hàng thêm tin tưởng và gắn bó với doanh nghiệp của bạn.

Lịch sử giao tiếp 1.jpg

Tạo lịch sử giao tiếp trực tiếp từ danh sách khách hàng (1)

 

Lịch sử giao tiếp 2.jpg

Tạo lịch sử giao tiếp trực tiếp từ danh sách khách hàng (2)

 

 

Và có thể xem các lần giao tiếp chi tiết tại tính năng “Lịch sử giao tiếp

Lịch sử giao tiếp 3.jpg

Lưu trữ lịch sử giao tiếp với các khách hàng