Danh mục tin tức
Doanh nghiệp bạn đang sử dụng Excel hay CRM? 09:54, 12/04/2017
Việc sử dụng Excel để quản lý khách hàng trong kinh doanh hàng của các doanh nghiệp hiện nay về căn bản cũng có thể quản lý được. Nên doanh nghiệp nghĩ rằng Excel là đủ, nhưng việc dùng Excel thay cho phần mềm quản lý khách hàng thì sẽ giặp nhiều hạn chế và có khả năng không đáp ứng được các như cầu phát triển của các doanh nghiệp trong việc quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển kinh doanh trong tương lai.
Ưu điểm của excel:
     - Dễ sử dụng
     - Rất thông dụng và nổi tiếng với hầu hết nhân viên
     - Không mất chi phí để có một cơ sở dữ liệu
Nhưng việc sử dụng Excel thay cho phần mềm quản lý khách hàng CRM sẽ có những mặt hạn chế như:
     - Toàn bộ dữ liệu khách hàng nằm trong file excel nên rủi ro bị đánh cắp, sao chép khá lớn
     - Mỗi nhân viên quản lý một file excel nên khó khăn trong việc tập trung quản lý dữ liệu khách hàng
     - Khó tra cứu thông tin khách hàng, khách hàng bị trùng lặp
     - Khó theo dõi lịch sử chăm sóc khách hàng, tiến độ công việc của từng nhân viên kinh doanh
     - Không phân loại khách hàng thống nhất cho toàn bộ công ty
     - Thông tin khách hàng dễ bị bỏ sót hoặc bị đánh cắp khi nhân viên nghỉ việc
     - Khó khăn khi lập công việc báo cáo khách hàng hợp nhất
     - Khó khăn trong việc hoạch định thông tin khách hàng tiếp cận
     - Trao đổi thông tin nội bộ khó khăn và phức tạp
     - Việc quản lý khách hàng số lượng lớn giặp nhiều khó khăn
     - Không có hệ thống quản lý khách hàng thống nhất, doanh nghiệp sẽ khó khăn trong việc lên chiến lược khách hàng trong tương lai.
Những hạn chế trong quá trình sử dụng Excel cho việc quản lý khách hàng trong kinh doanh có thể làm cho doanh nghiệp có thể mất đi một số lượng khách hàng mà không hề hay biết. 
Tránh rủi ro trong quản lý, cũng như thúc đẩy kinh doanh của doanh nghiệp lên theo thời gian thì việc tìm kiếm phần mềm quản lý khách hàng để quản lý khách hàng cũng như quản lý kinh doanh là việc sớm muộn khi doanh nghiệp muốn thay đổi. 
Nhưng thay đổi như thay đổi như thế nào cho phù hợp mà không ảnh hưởng đến việc quản lý nội bộ thì buộc doanh nghiệp phải có chiến lược trong việc triển khai phần mềm quản lý khách hàng và cũng như chọn nhà cung cấp phần mềm quản lý khách hàng.
Xây dụng ngân hàng dữ liệu.jpg
Quản lý thông tin khách hàng thật đơn giản với YeahCRM
Chúng tôi luôn mong muốn bạn có được một giải pháp quản lý khách hàng tốt nhất và kinh doanh hiệu quả nhất.
Triển khai ngay cho doanh nghiệp bạn một hệ thống CRM để tiến thẳng tới thành công mà không phải chờ đợi, chỉ sau 3 bước đơn giản. Click vào đây để cài đặt.